Dalies Steigiamojo Seimo narių (1920-1922) biografijos 

Jonas Staugaitis


4.1.1

(1868–1952)

 

Jonas Staugaitis gimė 1868 m. gegužės 20 d. Šakių apskr. Omentiškių kaime. Pabaigęs mokslus Liudvinavo pradžios mokykloje ir Marijampolės gimnazijoje, 1887 m. pradėjo medicinos studijas Varšuvos universitete. Studijuodamas priklausė draugijai, kurios iniciatyva pradėti leisti laikraščiai „Varpas“ (1889) ir po metų „Ūkininkas“. Baigęs studijas, pakviestas Vinco Kudirkos apsigyveno Šakiuose, kur 20 metų su pertraukomis (jam teko dalyvauti japonų bei I pasauliniame kare) vertėsi gydytojo praktika. J. Staugaitis daug laiko skyrė visuomeninei veiklai, rašė spaudoje. Už šią veiklą buvo 5 mėn. įkalintas.

1919 m. persikėlė į Kauną, kur buvo paskirtas Kauno miesto ligoninės vyresniuoju gydytoju, o vėliau ir direktoriumi (šias pareigas ėjo iki 1926 m.). J. Staugaitis redagavo laikraštį „Medicina“, vienas Lietuvos gydytojų sąjungos, Draugijos kovai su tuberkulioze steigėjų.

Į aktyvų politinį gyvenimą J. Staugaitis įsitraukė 1919 m. Metais vėliau kaip Valstiečių sąjungos atstovas buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą, tapo Pirmininko pavaduotoju. Vėliau, kaip Valstiečių liaudininkų atstovas buvo išrinktas į I, II, III Seimą. Trečiajame Seime Jonas Staugaitis išrinktas Seimo Pirmininku, kuriuo buvo iki perversmo (1926.06.02–1926.12.19).

Jonas Staugaitis mirė 1952 m. sausio 18 d. Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse.

 

Šaltiniai:

Lietuvių enciklopedija. XXVIII tomas. – Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1963. – 544 p.

Prof. P. Avižonio ir gyd. J. Staugaičio rinkiniai Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejui / A. Lignugarienė, R. Minevičius // Lietuvos muziejų rinkiniai. 2004, Nr. 3

 


Naujausi pakeitimai - 2006-02-22


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4160&p_d=44694&p_k=1