Seimo nariai 

Petras GRAŽULIS
 
2008—2012 m. kadencijos Seimo narys
Petras GRAŽULIS

 
Seimo narys nuo 2008-11-17 iki 2012-11-16
Išrinktas Gargždų (Nr. 31) apygardoje
iškėlė Partija Tvarka ir teisingumas
Kandidato puslapis
  
 
Pareigos
 
Seimo komitetuoseSeimo komisijoseSeimo frakcijose
Istorija
 
Buvo išrinktas į 2004—2008 Seimą.
Buvo išrinktas į 2000—2004 Seimą.
Buvo išrinktas į 1996—2000 Seimą.
 
Komandiruotės
 

Biografija

 
Gimė 1958 m. spalio 28 d. Alytaus rajono Mankūnų kaime gausioje valstiečių šeimoje (15 vaikų).

1975 m. baigė Alytaus rajono Miroslavo vidurinę mokyklą.

Ankstyvoje jaunystėje įsitraukė į pogrindinę veiklą, artimai bendradarbiavo su Tikinčiųjų teisėms ginti komiteto nariais. Buvo Žmogaus teisių gynimo Helsinkio komiteto narys, platino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“. Už aktyvią antitarybinę veiklą 1988 m. buvo areštuotas, kalėjo įvairiuose Lietuvos kalėjimuose: Lukiškėse, Pravieniškėse, vėliau – Mordovijoje.

1990–1995 m. – Kauno miesto tarybos narys, dirbo Švietimo ir kultūros komitete.

1996–2000 m. – VII Seimo narys, išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje pagal Lietuvos krikščionių demokratų partijos sąrašą. Seime dirbo Kaimo reikalų komitete.

2000–2004 m. – VIII Seimo narys, išrinktas Gargždų rinkimų apygardoje Nr. 31. Iškėlė Lietuvos krikščionių demokratų partija. Seime dirbo Kaimo reikalų ir Teisės ir teisėtvarkos komitetuose.

2000–2003 m. – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos narys.

2004–2008 m. – IX Seimo narys, išrinktas Gargždų rinkimų apygardoje Nr. 31. Išsikėlė pats. Seime dirbo Kaimo reikalų (2004–2007 m.) ir Žmogaus teisių (2007–2008 m.) komitetuose.

1989 m. buvo vienas iš Lietuvos krikščionių demokratų partijos atkūrimo iniciatorių, partijos savaitraščio „Apžvalga“ leidimo iniciatorius. 1990–1994 m. – partijos Kauno skyriaus pirmininkas. 2001–2004 m. – Lietuvos krikščionių demokratų valdybos pirmininkas.

 

Pomėgiai – sportas, muzika.

Moka rusų ir prancūzų kalbas.

Žmona Raminta.

Turi keturis vaikus: du sūnus – Martyną ir Simoną, dvi dukteris – Mariją ir Gabrielę.

 
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6113&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=7199&p_kade_id=6